Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement BBQ Startzondag parkeerterrein Torenstraat (Koningskamer)

 

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van vrijdag 29 juli t/m donderdag 4 augustus 2022 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

 

3 augustus 2022

Evenementen (burg.)

- Protestante Gemeente Rhenen = BBQ Startzondag op zaterdag 10 september 2022 van 17.00 uur tot 21.00 uur op het parkeerterrein (eigen terrein) naast de ‘Koningskamer’ aan de Torenstraat in Rhenen.

 

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Naar boven