Aanvraag omgevingsvergunning bouwen inkoopstation windturbine Kadastraal perceelnummer 1553 - Sectie M (nabij de Ritthemsestraat)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor het bouwen van een inkoopstation windturbine voor Damen op het adres Kadastraal perceelnummer 1553 - Sectie M (nabij de Ritthemsestraat) in Ritthem.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven