Malpertuisplein 40 tm 46B en Cantecleerstraat 85 tm 107B te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het slopen van winkels en woningen

Referentienummer dossier: 22-1515WB

Malpertuisplein 40 tm 46B en Cantecleerstraat 85 tm 107B te Maastricht

het slopen van winkels en woningen

 

Datum ontvangst aanvraag: 4 augustus 2022

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Tegen deze kennisgeving kunt u geen zienswijze indienen of bezwaar aantekenen. In een latere fase van de procedure kunt u wel een zienswijze indienen of bezwaar of beroep aantekenen.

 

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Naar boven