Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe kwekerijloods en aanleg inrit op locatie Schriekenweg 6 BEDR in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 4 augustus 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-003478 voor het oprichten van een nieuwe kwekerijloods en aanleg inrit op locatie Schriekenweg 6 BEDR in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-003478 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven