Aanvraag vergunning voor het realiseren van 10 appartementen in voormalige bank aan Voorstraat 60 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 04-08-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 28-07-2022, Voorstraat 60, Harlingen, het realiseren van 10 appartementen in voormalige bank;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven