Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vreelandseweg 58 te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 29 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de beschoeiing en steiger op de locatie Vreelandseweg 58 te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.72288).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 30 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven