Verlening omgevingsvergunning, reclame Prins Mauritslaan 49, 3843AJ Harderwijk

De gemeente heeft op 4 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001801 voor reclame 2 objecten op locatie Prins Mauritslaan 49, 3843AJ Harderwijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • plaatsen van handelsreclame

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Inzage

Indien u een besluit wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact.

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harderwijk, per adres naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890AA Zeewolde. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 5 augustus 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift maakt het besluit niet ongedaan. Het besluit wordt dus op het gebruikelijke tijdstip van kracht. Wilt u toch uitstel van dat tijdstip, dan moet u hiervooreen apart schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030,6800 EM Arnhem. Op de website www.rechtspraak.nl leest u hierover meer.

Naar boven