Vergunning verleend - evenementenvergunning Introductieweek HAN Sport en Bewegen 22 augustus t/m 26 augustus 2022 - Dennenstraat 25 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 08-08-2022

Omschrijving: Evenementenvergunning (Dennenstraat 25 6543 JP Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.120252

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 09-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 04-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 15-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 04 augustus 2022 tot en met 15 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven