Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Verbindingsweg ong. (kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie G, nummer 2764) te Herveld

Op 1 augustus 2022 heeft de gemeente Overbetuwe een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een autobedrijf. De aanvraag betreft:

Locatie: Verbindingsweg ong. (kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie G, nummer 2764) te Herveld

Zaaknummer:HOV-22-1642

Onderdelen:

  • Bouw

  • Reclame

  • Inrit/Uitweg

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente Overbetuwe een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Wilt u informatie over de aanvraag ?

U kunt voor meer informatie contact opnemen via omgevingsloket@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.

Naar boven