Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor Stuijvenburchstraat 107A Eerbeek

Er is op 28 juni 2022 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Locatie: Stuijvenburchstraat 107A Eerbeek

Voor: Plus supermarkt uitbreiding en verbouwing winkel Action

Zaakdossier: OVIJ2022OMA01105

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 5 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven