Kennisgeving termijnverlenging aanvraag om omgevingsvergunning het realiseren van een symbolische entree in de vorm van een boog- poort (Poort naar Land van Kalk)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

het realiseren van een symbolische entree in de vorm van een boog- poort (Poort naar Land van Kalk) op de locatie kadastraal bekend als Voerendaal, sectie H, perceelnummer 721 en het realiseren van een keermuur inclusief aarden wal op de locatie kadastraal bekend als Voerendaal, sectie H, perceelnummer 483 (ontvangen 8 juni 2022, zaaknummer 2022-030186).

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven