Vergunning verleend - standplaatsvergunning op privéterrein van 30 september t/m 9 oktober 2022 voor de verkoop van paling, makreel en fruit - Weurtseweg 157 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 05-08-2022

Omschrijving: Standplaatsvergunning op privéterrein (Weurtseweg 157 6541 AS Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.138594

Product: Standplaatsvergunning op privéterrein

Ontvangst: 12-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 03-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 14-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 03 augustus 2022 tot en met 14 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven