Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruik van het pand aan Rotholm 20 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 25 juli 2022 tot en met 1 augustus 2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor : het brandveilig gebruik van het pand

Locatie : Rotholm 20, 8321 DK Urk

Datum ontvangst : 27 juli 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527689868.

Naar boven