Vergunning verleend - objectvergunning - 32 Citygame borden - Diverse locaties in en rondom het centrum van Nijmegen

Gepubliceerd op: 05-08-2022

Omschrijving: Objectvergunning (Centrumstraten Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.140952

Product: Objectvergunning

Ontvangst: 16-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 03-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 14-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 03 augustus 2022 tot en met 14 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven