Kennisgeving evenementenvergunning voor het organiseren van rommelmarkten op 11 september 2022, 30 oktober 2022, 11 december 2022 op locatie Onder de Mast 4 in Zundert

De burgemeester van de gemeente Zundert heeft op 3 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag om een evenementenvergunning met zaaknummer Z21-005253 voor het organiseren van rommelmarkten op 11 september 2022, 30 oktober 2022, 11 december 2022 op locatie Onder de Mast 4 in Zundert.

De evenementenvergunning is verleend.

Voor een getroffen verkeersmaatregel kunt u de website van de gemeente Zundert raadplegen. Gemeente Zundert > Evenementen, onderwijs, verkeer > Wegwerkzaamheden

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z21-005253 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 3 augustus 2022en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven