Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – Stameren 8, 3951 LD Maarn, nieuwbouw woning (HZ_WABO-22-1376, 26 juli 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij de beslistermijn met 6 weken verlengen voor de volgende aanvraag:

 

Stameren 8, 3951 LD Maarn, nieuwbouw woning (HZ_WABO-22-1376, 26 juli 2022)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit.

Naar boven