vanaf de Grote Waal naar de Westerdijk en het Stadsstrand INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

vanaf de Grote Waal naar de Westerdijk en het Stadsstrand, realiseren fiets en wandelverbindingen

Ingediend 2 augustus 2022

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven