Vergunning verleend - wijziging beheerder exploitatievergunning Bubblebar Nijmegen B.V. - Molenstraat 120 6511 HL Nijmegen

Gepubliceerd op: 04-08-2022

Omschrijving: Wijziging beheerder exploitatievergunning (Molenstraat 120 6511 HL Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.145651

Product: Wijziging beheerder exploitatievergunning

Ontvangst: 28-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 02-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 13-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 02 augustus 2022 tot en met 13 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven