Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Sportlaan 135 te Wolvega

De gemeente heeft op 1 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer EV-2022-4035 voor een evenementenvergunning op de locatie Sportlaan 135 te Wolvega. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

de organisatie van Speelweek 2022 van 22 t/m 26 augustus

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 3 augustus 2022

Procedure

Als u belanghebbende bent, kunt u (schriftelijk of digitaal) bezwaar maken tegen het besluit. Verstuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na 2 augustus 2022. Als het later binnenkomt, verklaren we uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

· Digitaal, via www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

· Per post, naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega

Wat moet er in uw bezwaar staan?:

· uw naam en adres,

· de datum waarop u uw bezwaarschrift maakt,

· een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt (voeg een kopie van de brief toe),

· waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

U vindt deze informatie ook op: www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken

 

Naar boven