Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 36 in Best

Op 1 augustus 2022 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het bouwen van een overkapping/carport

Locatie:

Oirschotseweg 36 in Best

Activiteit:

  • Bouwen

Dossiernummer:

WABO_VERG-22-01366

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.

Naar boven