Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Maasdamstraat 2, 2729JG Zoetermeer op 28 juli 2022

Op 28 juli 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak op de locatie Maasdamstraat 2, 2729JG Zoetermeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-070528.

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan 502, nadat u een afspraak hebt gemaakt, via www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie

Naar boven