Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg ong. in Best

Op 1 augustus 2022 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het slopen van een kleine loods

Locatie:

Oirschotseweg ong. in Best

Activiteit:

  • Slopen

Dossiernummer:

WABO_VERG-22-01365

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.

Naar boven