Ingediende aanvraag omgevingsvergunning,  het bouwen van een woning, Almelo Noord Oost, vak 3, kavel 61 in Almelo

 

Op 29-07-2022 hebben wij een aanvraag Omgevingsvergunning regulier ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de onderde(e)l(en):

 

Bouw

 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De aanvraag ligt ter inzage in het stadhuis. Indien u de aanvraag wilt inzien, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via (0546) 541111. Tegen de ingediende vergunningaanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas nadat er op een aanvraag om een Omgevingsvergunning regulier is beslist. Een beslissing op een aanvraag wordt een beschikking genoemd.

Naar boven