Cargadoorweg 27 -09 te Nijmegen: starten activiteiten - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 03-08-2022

Omschrijving: starten activiteiten (Cargadoorweg 27 -09 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z22.105270.01

Product: meldingen

Ontvangst: 28-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=2201D0FF-60D4-4AC0-9FD0-0725F87A1C2E

Naar boven