Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement en ontheffing Alcoholwet Gelderse Vleesvee Keuring aan de Hogesteeg t.h.v. huisnr. 25

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van vrijdag 22 t/m donderdag 28 juli 2022 de volgende vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend:

 

22 juli 2022

Evenementen (burg.)

- Gelderse Vleesvee Keuring = Gelderse Vleesvee Keuring op zaterdag 13 augustus 2022 van 09.00 uur tot 18.00 uur op/in het weiland aan de Hogesteeg t.h.v. huisnr. 25 in Rhenen.

 

Ontheffing Alcoholwet (tijdelijk) - (burg.)

- Gelderse Vleesvee Keuring = schenken/verkopen van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Gelderse Vleesvee Keuring op zaterdag 13 augustus 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur op het tijdelijk gecreëerde horecaplein op/in het weiland aan de Hogesteeg t.h.v. huisnr. 25 in Rhenen.

 

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Naar boven