Achter de Vest 32 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Achter de Vest 32, plaatsen zonnepanelen

Verzonden 27 juli 2022

Naar boven