Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing voorwerpen op de openbare weg Zuidereinde 254 B/G te 's-Graveland

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 juli 2022 een ontheffing voorwerpen op de openbare weg verleend voor aanvraag plaatsen steiger/bouwplaats op stoep op de locatie Zuidereinde 254 B/G te 's-Graveland (zaaknummer Z.73435).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Gebruik openbare ruimte

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 28 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven