Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Penderskoolhofweg 7, 6343RG Klimmen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Penderskoolhofweg 7, 6343RG Klimmen: verbouwen van het woonhuis (ontvangen 1 augustus 2022; zaaknummer 2022-042276).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven