Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Opscheumer 9, 6311AV Ransdaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Opscheumer 9, 6311AV Ransdaal: verlengen van de vergunning voor het plaatsen van een mobile home (ontvangen 27 juli 2022; zaaknummer 2022-041415).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven