Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:

 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor:

  • Loosdrecht, ’t Jagerspaadje 24 B; het plaatsen van een tijdelijke seizoensgebonden luchthal

  •  

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden.

Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Wijdemeren.

 

Naar boven