Vergunning verleend - ontheffing art.35 alcoholwet - Introductie Molenstraat 2022 21 t/m 27 augustus 2022 - Molenstraat te Nijmegen

Gepubliceerd op: 03-08-2022

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Molenstraat)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.128558

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 25-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 01-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 12-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 01 augustus 2022 tot en met 12 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven