Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Herenweg 32 te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 21 juli 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de schuur op de locatie Herenweg 32 te Breukeleveen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.72635).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven