Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bloklaan 22a te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 25 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het maken van een tijdelijke uitweg op de locatie Bloklaan 22a te Loosdrecht (zaaknummer Z.72616).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 30 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven