Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van een wooncontainer, Loenenseweg 67, Eerbeek.

Binnengekomen aanvragen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Omschrijving:

Datum ontvangst:

Dossiernummer:

 

 

Loenenseweg

67

6961CN

het tijdelijk plaatsen van een wooncontainer

28 juli 2022

2022-1410

 

 

 

 

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

 

Brummen, 3 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven