Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Fabricageweg 5, het wijzigen van de zijgevel

Wij hebben op 28 juli 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de zijgevel, activiteit *1 op de locatie Fabricageweg 5. De aanvraag heeft dossiernummer 22Z0001322.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 10 augustus 2022 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente. Dit kan via zeewolde.nl/contact. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

 

Naar boven