Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Altenaarweg 6 BEDR in Rijsbergen

Op 26 april 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Altenaarweg 6 BEDR in Rijsbergen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002599.

De melding betreft aanleg trayveld en verharding van het perceel voor de teelt van aardbeien.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-002599 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven