St. Jacobslaan 500 te Nijmegen: vervangen van de handelsreclame plaatsen winkelwagenoverkapping en 2x plaatsen winkelwagenvervangers - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 03-08-2022

Omschrijving: vervangen van de handelsreclame plaatsen winkelwagenoverkapping en 2x plaatsen winkelwagenvervangers (St. Jacobslaan 500 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Reclame;

Zaaknummer: W.Z22.104439.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 24-05-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 01-08-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=A8F45164-AAAC-49E2-9016-F14405C25F90

Naar boven