Aanvraag Omgevingsvergunning regulier, Nienhof 30 Ede, het vergroten van de woning dmv een dakopbouw.

Zaaknummer 2022W1831

Ontvangen op 27 juli 2022

Over deze aanvraag kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag. Wel kunt u schriftelijk uw mening kenbaar maken door het indienen van een zienswijze. De behandeling van de aanvraag start op de ontvangstdatum. Bij een aanvraag om kaptoestemming wordt in ieder geval twee weken gewacht met het nemen van een besluit. Zorgt u er daarom voor dat een reactie binnen deze termijn bij ons bekend is.

Naar boven