Gemeente Molenlanden, ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Langeraadweg 3 te Giessenburg, zaaknummer 1139691

Kennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken op verzoek van de aanvrager:

Activiteit :

1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1a Wabo)

2. Handelen in strijd met de ruimtelijke regels (artikel 2.1, lid 1c Wabo)

Voor: het bouwen van een telescopische overkapping over een deel van het zwembad Doetsekom.

Locatie: Langeraadweg 3 te Giessenburg

Ontvangstdatum ingetrokken aanvraag: 26 april 2022

Geen bezwaar

Tegen de intrekking van een aanvraag kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.

 

Naar boven