Beijensstraat 28 te Nijmegen: bouwobjectenvergunning periode 01-08-2022 tot 02-09-2022 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 02-08-2022

Omschrijving: bouwobjectenvergunning periode 01-08-2022 tot 02-09-2022 (Beijensstraat 28 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z22.105466.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 05-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 29-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 09-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 30 juli 2022 tot en met 9 september 2022.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=B18CFAB6-517F-4F11-8142-9B75E854115B

Naar boven