Wolfstraat 39 te Nijmegen: onderkelderen van de woning en realiseren van een dakkapel met nokverhoging - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 02-08-2022

Omschrijving: onderkelderen van de woning en realiseren van een dakkapel met nokverhoging (Wolfstraat 39 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z22.102947.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 05-04-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 29-07-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=E6B89685-265B-4134-A952-56F07FF93B15

Naar boven