Aanvraag omgevingsvergunning wijziging kozijnindeling voor-en achtergevel Koopmansvoetpad 55

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor de wijziging van de kozijnindeling in de voor-en achtergevel op het adres Koopmansvoetpad 55 in Oost-Souburg.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven