Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Appelplukdag

Naam evenement: Landelijke Appelplukdagen

Naam organisator: Fruithal Smits

Datum: 10, 17, 18 en 24 september 2022

Locatie: Sterappellaan 29

Zaaknummer: 59537

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 9 augustus 2022 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven