Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Goswijnstraat 3, 6367 EB Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Goswijnstraat 3, 6367 EB Voerendaal: opvangen van asielzoekers in sportcomplex de Joffer (ontvangen 28 juli 2022; zaaknummer 2022-041738).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven