Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de B&B, uitbreiden van het theehuis en het uitbreiden van de woning incl. curcusruimte en renovatie dakplaten van de paarden stallen aan Nullen 15 te Ledeacker

Omgevingsvergunningen aangevraagd (regulier)

In de afgelopen periode is de volgende reguliere aanvraag om omgevingsvergunning ingediend:

Ledeacker

  • Nullen 15 - het uitbreiden B&B, uitbreiden theehuis, uitbreiden woning incl. curcusruimte en renovatie dakplaten paarden stallen (bouwen, afwijken bestemmingsplan). Ingekomen op 22-07-2022

Nadere informatie

Bovenstaande aanvragen hebben betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u contact opnemen met het frontoffice VTH, bereikbaar via het e-mailadres gemeente@landvancuijk.nl of telefonisch via 0485-854000.

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dat kan pas nadat er een besluit is genomen op de aanvraag.

 

Naar boven