Kennisgeving melding, [Onbekend]

Op 22 juli 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Nieuwstraat 29 te Venhuizen. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-002029. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven