Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Meidoornlaan 37 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 27 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op de locatie Meidoornlaan 37 te Loosdrecht (zaaknummer Z.72815).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 28 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven