St. Annastraat 280 te Nijmegen: toevoegen verdieping op bestaande aanbouw achterzijde hoofdgebouw tbv onderliggende studios - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 01-08-2022

Omschrijving: toevoegen verdieping op bestaande aanbouw achterzijde hoofdgebouw tbv onderliggende studios (St. Annastraat 280 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen;

Zaaknummer: W.Z22.104799.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 10-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 28-07-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=8F6B5C0A-693D-464F-851F-D9FE6A903A60

Naar boven