St. Jacobslaan 500 te Nijmegen: verbouwen en remodelleren van de supermarkt - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 01-08-2022

Omschrijving: verbouwen en remodelleren van de supermarkt (St. Jacobslaan 500 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.106069.01

Product: meldingen

Ontvangst: 28-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=2C5B52C5-8559-4C05-B0A3-78EED980B5C7

Naar boven