Vierdaagseplein 1 - Bijleveldsingel 145 te Nijmegen: verwijderen van asbest - B1 - B28 - B39 - B41 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 01-08-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest - B1 - B28 - B39 - B41 (Vierdaagseplein 1 - Bijleveldsingel 145 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.106029.01

Product: meldingen

Ontvangst: 26-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=DC64F79E-E260-45E3-85A9-BB5EC64C1BD1

Naar boven